A aplicación está temporalmente fora de servizo.

A aplicación está temporalmente fora de servizo.

A Xunta suspende as autorizacións de acceso para visitar a Praia das Catedrais durante o estado de alarma.